Cyfarwyddwyr

Bwrdd y Cyfarwyddwyr

Mike Anderson, HCEO

Cafodd Mike ei drwyddedu am y tro cyntaf yn 1989 ac mae’n Swyddog Gorfodi awdurdodedig yr Uchel Lys hefyd. Bu’n Gyfarwyddwr Bwrdd Cymdeithas Swyddogion yr Uchel Lys.

Gordon Dean, HCEO

Cafodd Gordon ei drwyddedu am y tro cyntaf yn 1987 ac mae’n Swyddog Gorfodi awdurdodedig yr Uchel Lys hefyd.

Mike Garland

Cafodd Mike ei drwyddedu am y tro cyntaf yn 1982 ac mae’n Gymrawd ac yn Gyn Lywydd y Gymdeithas Gorfodaeth Sifil. Mae wedi ei benodi yn Swyddog Siryf hefyd.

Bryan Lewis-Jones

Cafodd Bryan ei drwyddedu am y tro cyntaf yn 1994 ac mae wedi ei benodi yn Swyddog Siryf hefyd.

Martin Leyshon, HCEO

Cafodd Martin ei drwyddedu am y tro cyntaf yn 1990 ac mae’n Swyddog Gorfodi awdurdodedig yr Uchel Lys hefyd. Mae’n Gyfarwyddwr Bwrdd Cymdeithas Swyddogion Gorfodi'r Uchel Lys ac ef oedd Cadeirydd y Gymdeithas rhwng 2010 a 2016.

Ymgynghorwyr wrth gefn y bwrdd

Derek Dean, HCEO

Cafodd Derek ei drwyddedu am y tro cyntaf yn 1961 ac mae’n Swyddog Gorfodi awdurdodedig yr Uchel Lys hefyd. Mae’n gyn-Gadeirydd Cyngor Llywodraethu Cymdeithas Swyddogion Gorfodi’r Uchel Lys.

Philip C Evans, HCEO

Cafodd Philip ei benodi yn gyfreithiwr yn 1976 ac mae hefyd yn Is Siryf ac yn Swyddog Gorfodi awdurdodedig yr Uchel Lys.

Islwyn Lewis-Jones

Cafodd Islwyn ei drwyddedu am y tro cyntaf yn 1992 ac mae’n Gyn Lywydd y Gymdeithas Gorfodaeth Sifil. Mae wedi ei benodi yn Swyddog Siryf hefyd ac mae'n gyn Ynad Heddwch.

Gwybodaeth am y coronafeirws i ddyledwyr

Ewch i’r dudalen hon i gael rhagor o wybodaeth am beth ddylech ei wneud os ydych wedi derbyn hysbysiad gorfodi neu os oes gennych drefniant talu ar hyn o bryd.

Dod o hyd i ragor o wybodaeth

Excel Quick Pay – yr ap newydd i ddyledwyr

Gallwch lwytho’r ap i lawr a’i ddefnyddio am ddim. Mae wedi’i ddylunio i roi ffordd gyflym a hawdd i ddyledwyr reoli eu dyledion.

Dysgu mwy a lawrlwytho