Aelodaeth

Mae Excel Civil Enforcement yn annog ac yn cefnogi cyfranogiad timau rheoli a staff mewn cymdeithasau perthnasol er mwyn datblygu gwybodaeth unigolion a helpu i siapio newidiadau yn y diwydiant a newidiadau mewn deddfwriaeth.

Mae’r cwmni’n cynnal aelodaeth y cyrff proffesiynol canlynol, drwy aelodaeth gorfforaethol neu aelodaeth unigol:

Gwybodaeth am y coronafeirws i ddyledwyr

Ewch i’r dudalen hon i gael rhagor o wybodaeth am beth ddylech ei wneud os ydych wedi derbyn hysbysiad gorfodi neu os oes gennych drefniant talu ar hyn o bryd.

Dod o hyd i ragor o wybodaeth

Excel Quick Pay – yr ap newydd i ddyledwyr

Gallwch lwytho’r ap i lawr a’i ddefnyddio am ddim. Mae wedi’i ddylunio i roi ffordd gyflym a hawdd i ddyledwyr reoli eu dyledion.

Dysgu mwy a lawrlwytho