Preswylwyr newydd

Os ydych chi wedi symud i mewn i eiddo yn ddiweddar a bod un o’n swyddogion gorfodi wedi ymweld â chi ynglŷn ag achos sy’n ymwneud â’r preswyliwr/preswylwyr blaenorol, gallwch ddefnyddio’r ffurflen hon i ddweud wrthym mai chi sy’n preswylio yn yr eiddo nawr.

Gyda’ch caniatâd chi, byddwn yn pasio eich gwybodaeth ymlaen at yr awdurdod lleol perthnasol.

Eich cyfeiriad cyfredol
Eich cyfeiriad blaenorol

Gwybodaeth am y coronafeirws i ddyledwyr

Ewch i’r dudalen hon i gael rhagor o wybodaeth am beth ddylech ei wneud os ydych wedi derbyn hysbysiad gorfodi neu os oes gennych drefniant talu ar hyn o bryd.

Dod o hyd i ragor o wybodaeth

Excel Quick Pay – yr ap newydd i ddyledwyr

Gallwch lwytho’r ap i lawr a’i ddefnyddio am ddim. Mae wedi’i ddylunio i roi ffordd gyflym a hawdd i ddyledwyr reoli eu dyledion.

Dysgu mwy a lawrlwytho