Preswylwyr newydd

Os ydych chi wedi symud i mewn i eiddo yn ddiweddar a bod un o’n swyddogion gorfodi wedi ymweld â chi ynglŷn ag achos sy’n ymwneud â’r preswyliwr/preswylwyr blaenorol, gallwch ddefnyddio’r ffurflen hon i ddweud wrthym mai chi sy’n preswylio yn yr eiddo nawr.

Gyda’ch caniatâd chi, byddwn yn pasio eich gwybodaeth ymlaen at yr awdurdod lleol perthnasol.

Your current address

Your former address

Excel Quick Pay – yr ap newydd i ddyledwyr

Gallwch lwytho’r ap i lawr a’i ddefnyddio am ddim. Mae wedi’i ddylunio i roi ffordd gyflym a hawdd i ddyledwyr reoli eu dyledion.

Dysgu mwy a lawrlwytho

Cofrestrwch i gael ein cylchlythyr

Cofrestrwch a byddwn yn anfon ein cylchlythyr misol atoch chi ynghyd â manylion am ein eLyfrau, gweminarau a digwyddiadau.

Tanysgrifio