Achrediadau a Gwobrau

Achrediad

Yn dilyn asesiad manwl gan y Sefydliad Safonau Prydeinig, mae Excel wedi cael achrediad swyddogol yn y meysydd hyn:

 • Rheoli Ansawdd – ISO 9001: 2015
 • Rheoli Diogelwch Gwybodaeth – ISO 27001: 2013
 • Iechyd a Diogelwch – OHSAS 18001: 2007
 • Rheoli Amgylcheddol – ISO 14001: 2015
 • Rheoli Integredig – PAS 99:2012

Gwobrau

Mae Grŵp Gorfodi’r Uchel Lys ac Excel Civil Enforcement wedi ennill neu wedi cyrraedd y rhestr fer yn y gwobrau hyn yn y diwydiant:

 • Gwobrau Perfformiad IRRV 2018, Rhagoriaeth ym maes Datblygu Staff - ENILLYDD
 • Gwobrau Credyd Prydain CICM 2018, Gwobr Effaith Dysgu a Datblygu - ENILLYDD
 • Gwobrau Credyd Prydain CICM 2019, Defnydd Gorau o Dechnoleg Credyd - ENILLYDD
 • Gwobrau Cyfraith Fodern 2019, Ymrwymiad Rhagorol i Hyfforddiant– ENILLYDD
 • Gwobrau Perfformiad IRRV 2018, Rhagoriaeth ym maes Gorfodi – CYMERADWYAETH UCHEL
 • Gwobrau Cyfraith Fodern 2018 – CYMERADWYAETH UCHEL
 • Gwobrau Casglu Arian a Gwasanaeth Cwsmeriaid 2018 – Rhestr fer
 • Gwobrau Perfformiad IRRV 2017, Rhagoriaeth ym maes Datblygu Staff – Rhestr fer
 • Gwobrau Credyd 2017, Rhagoriaeth ym maes Trin Cwsmeriaid Agored i Niwed – Casglu Arian a Rheoli Dyledion – Rhestr fer
 • Gwobrau Cyfleustodau a Thelegyfathrebiadau 2017, Y Tîm Cymorth Gorau i Gwsmeriaid sy'n Agored i Niwed – Rhestr fer
 • Gwobrau Cyfleustodau a Thelegyfathrebiadau 2017, Defnydd Gorau o Dechnoleg – Rhestr fer
 • Gwobrau Rhagoriaeth Credyd CCR 2017, Cyfraniad i’r Diwydiant Credyd – Rhestr fer

Gwybodaeth am y coronafeirws i ddyledwyr

Ewch i’r dudalen hon i gael rhagor o wybodaeth am beth ddylech ei wneud os ydych wedi derbyn hysbysiad gorfodi neu os oes gennych drefniant talu ar hyn o bryd.

Dod o hyd i ragor o wybodaeth

Excel Quick Pay – yr ap newydd i ddyledwyr

Gallwch lwytho’r ap i lawr a’i ddefnyddio am ddim. Mae wedi’i ddylunio i roi ffordd gyflym a hawdd i ddyledwyr reoli eu dyledion.

Dysgu mwy a lawrlwytho