Ardystiad a Dyfarniadau

ECB achredu

Mae Excel Civil Enforcement wedi'i achredu gan y Enforcement Conduct Board.

Gallwch ddarllen y manylion llawn yma..

Ardystiad

Diogelu data

Y rhif cofrestru ar gyfer Diogelu Data yw Z27045980

Safonau ISO trwy NQA

Mae Excel Civil Enforcement yn cynnal y safonau uchaf un ac mae wedi datblygu a gweithredu systemau rheoli integredig sy’n cael eu harchwilio’n drwyadl drwy gydol y flwyddyn gan NQA Ltd – un o brif gyrff ardystio achrededig UKAS. www.nqa.com.

Mae ein hymgais barhaus i wella hygyrchedd, dibynadwyedd a hygrededd ein gwasanaethau wedi cael ei chydnabod gan Ardystiad ISO a gymeradwywyd gan UKAS sy’n ymdrin â’r canlynol:

Cynllun Cydnabod Cyflogwyr y Weinyddiaeth Amddiffyn - gwobr arian i Excel Civil Enforcement

Mae Cynllun Cydnabod Cyflogwyr y Weinyddiaeth Amddiffyn yn cydnabod cyflogwyr sydd wedi rhoi cefnogaeth eithriadol i gymuned y lluoedd arfog ac amddiffyn drwy fynd y tu hwnt i’w haddewidion cyfamod.

Mae Excel Civil Enforcement yn falch iawn o gael ei gydnabod gyda gwobr arian y Cynllun Cydnabod Cyflogwyr.

Ni hefyd yw’r unig asiantaeth orfodi sy’n ddarparwr hyfforddiant sy’n cael ei ffafrio ar gyfer Partneriaeth Pontio Gyrfa’r Weinyddiaeth Amddiffyn.

Darllenwch y cyhoeddiad: Gwobr Cynllun Cydnabod Cyflogwyr y Weinyddiaeth Amddiffyn i Excel

Dyfarniadau

Mae High Court Enforcement Group ac Excel Civil Enforcement wedi bod yn fuddugol neu wedi cyrraedd y rownd derfynol yng ngwobrau canlynol y diwydiant:

 • Canmoliaeth Uchel (Grŵp HCE) – Gwobr hyfforddi a datblygu, Gwobrau Rhagoriaeth Gorfodaeth CIVEA 2022
 • Modern Law Awards 2019, Ymrwymiad Eithriadol i Hyfforddiant - ENILLYDD
 • IRRV Performance Awards 2018, Rhagoriaeth mewn Datblygu Staff - ENILLYDD
 • CICM British Credit Awards 2019, Defnydd Gorau o Dechnoleg Credyd - ENILLYDD
 • CICM British Credit Awards 2018, Gwobr Effaith Dysgu a Datblygu - ENILLYDD
 • IRRV Performance Awards 2018, Rhagoriaeth mewn Gorfodi - CYMERADWYAETH UCHEL
 • Modern Law Awards 2018 - CYMERADWYAETH UCHEL Gwobrau Casgliadau a Gwasanaethau Cwsmeriaid 2018 -
 • Cyrraedd y rownd derfynol
 • IRRV Performance Awards 2017, Rhagoriaeth mewn Datblygu Staff - Cyrraedd y rownd derfynol
 • Credit Awards 2017, Rhagoriaeth mewn Trin
 • Bregusrwydd Cwsmeriaid – Rheoli Casgliadau a Dyledion - Cyrraedd y rownd derfynol Utilities & Telecoms Awards 2017,
 • Tîm Cymorth Gorau i Gwsmeriaid Agored i Niwed - Cyrraedd y rownd derfynol
 • Utilities & Telecoms Awards 2017, Defnydd Gorau o Dechnoleg - Cyrraedd y rownd derfynol
 • CCR Credit Excellence Awards 2017, Cyfraniad at y Diwydiant Credyd - Cyrraedd y rownd derfynol

Excel Quick Pay – yr ap newydd i ddyledwyr

Gallwch lwytho’r ap i lawr a’i ddefnyddio am ddim. Mae wedi’i ddylunio i roi ffordd gyflym a hawdd i ddyledwyr reoli eu dyledion.

Dysgu mwy a lawrlwytho

Cofrestrwch i gael ein cylchlythyr

Cofrestrwch a byddwn yn anfon ein cylchlythyr misol atoch chi ynghyd â manylion am ein eLyfrau, gweminarau a digwyddiadau.

Tanysgrifio