Hyfforddiant

Yn Excel mae gennym ddull hyfforddi rhagweithiol. Mae cefnogi diwylliant dysgu uwch yn sicrhau ein bod yn croesawu heriau a bod sgiliau a gwybodaeth staff yn cael eu gwella’n barhaus er mwyn gwella eu capasiti a’u gallu i gyflawni eu dyletswyddau; dyma sy’n yn gwneud Excel yn wahanol i asiantaethau gorfodi eraill.

Canolfan asesu addysg gydnabyddedig

High Court Enforcement Group, rhiant-gwmni Excel, yw’r unig asiantaeth gorfodaeth sydd hefyd yn ganolfan asesu addysg gydnabyddedig ar gyfer dyfarniadau a thystysgrifau. Mae’r cymwysterau hyn wedi’u hardystio gan y Chartered Institute of Legal Executives (CILEx).

Ni yw’r unig gwmni gorfodi yn y wlad sy’n cynnig y canlynol gyda chymeradwyaeth CILEx:

 • Dyfarniadau Lefel 2 ar gyfer mynediad i'r proffesiwn gorfodi
 • Tystysgrifau Lefel 3, sy'n ofynnol i'w derbyn ar Ddiploma CICM Lefel 4 ar gyfer yr High Court Enforcement Officers Association

Felly, mae High Court Enforcement Group ac Excel ar flaen y gad o ran rhagoriaeth addysgol a datblygu staff ar gyfer y rheini sy’n ymwneud ag adfer dyledion.

Hyfforddiant sydd wedi ennill gwobrau

 • Gwobrau Perfformiad IRRV 2018, Rhagoriaeth ym maes Datblygu Staff - ENILLYDD
 • Gwobrau Credyd Prydain CICM 2018, Gwobr Effaith Dysgu a Datblygu - ENILLYDD
 • Gwobrau Perfformiad IRRV 2018, Rhagoriaeth ym maes Gorfodi – CYMERADWYAETH UCHEL
 • Gwobrau Cyfraith Fodern 2018 – CYMERADWYAETH UCHEL

Rydym yn darparu hyfforddiant i drydydd partïon

 • Awdurdodau Lleol
 • Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM
 • Cwmnïau cyfreithiol
 • Asiantaethau gorfodi
 • Cwmnïau diogelwch
 • Tai cyllid
 • Arwerthwyr
 • Ymarferwyr ansolfedd
 • Grwpiau cyngor ar arian

Rhagor o wybodaeth

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am ein hyfforddiant drwy gysylltu â’r tîm drwy ein ffurflen ymholiadau hyfforddiant neu anfon e-bost atom.

Lawrlwythwch ein prosbectws hyfforddi

Excel Quick Pay – yr ap newydd i ddyledwyr

Gallwch lwytho’r ap i lawr a’i ddefnyddio am ddim. Mae wedi’i ddylunio i roi ffordd gyflym a hawdd i ddyledwyr reoli eu dyledion.

Dysgu mwy a lawrlwytho

Cofrestrwch i gael ein cylchlythyr

Cofrestrwch a byddwn yn anfon ein cylchlythyr misol atoch chi ynghyd â manylion am ein eLyfrau, gweminarau a digwyddiadau.

Tanysgrifio