Ardoll Ardaloedd Gwella Busnes

Partneriaethau sydd wedi’u creu i ddarparu gwasanaethau ychwanegol i fusnesau lleol yw Ardaloedd Gwella Busnes (BID).

Telir am y gwasanaethau sy’n cael ei darparu gan Ardaloedd Gwella Busnes drwy gasglu ardoll.

Er bod y rhan fwyaf o Ardaloedd Gwella Busnes yn cwmpasu ardal awdurdod lleol penodol, mae rhai yn cwmpasu nifer o awdurdodau ac yn gweithio ar draws ffiniau awdurdodau lleol.

Mae’r ardoll ar gyfer Ardaloedd Gwella Busnes fel arfer rhwng 1% a 4% o werth ardrethol eiddo’r busnes, ac mae’n rhaid i fusnesau dalu’r ardoll oherwydd mae’n orfodol.

Os oes gennych chi fusnesau nad ydynt yn talu eu siâr o ardoll yr Ardal Gwella Busnes, gallwch ofyn i ni adfer yr arian ar eich rhan.

Ond beth os nad yw busnes yn talu?

Os oes gennych chi fusnesau nad ydynt yn talu eu siâr o ardoll yr Ardal Gwella Busnes, gallwch ofyn i ni adfer yr arian ar eich rhan.

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am ein hardoll Ardaloedd Gwella Busnes ac am wasanaethau pwrpasol eraill i awdurdodau lleol, cysylltwch â ni heddiw neu ffoniwch ni ar 0845 370 7775.

Gwybodaeth am y coronafeirws i ddyledwyr

Ewch i’r dudalen hon i gael rhagor o wybodaeth am beth ddylech ei wneud os ydych wedi derbyn hysbysiad gorfodi neu os oes gennych drefniant talu ar hyn o bryd.

Dod o hyd i ragor o wybodaeth

Excel Quick Pay – yr ap newydd i ddyledwyr

Gallwch lwytho’r ap i lawr a’i ddefnyddio am ddim. Mae wedi’i ddylunio i roi ffordd gyflym a hawdd i ddyledwyr reoli eu dyledion.

Dysgu mwy a lawrlwytho