Olrhain

Mae gennym dîm olrhain pwrpasol yn Excel ac rydym yn gweithio mewn partneriaeth â Llywodraeth ganolog a lleol, y proffesiwn cyfreithiol, cwmnïau cyllid a chyrff corfforaethol eraill.

Sut ydym yn olrhain

Rydym yn prosesu, yn crynhoi ac yn croesgyfeirio gwybodaeth er mwyn sicrhau cywirdeb. Rydym yn defnyddio nifer o ffynonellau, gan gynnwys asiantaethau gwirio credyd, cyfryngau cymdeithasol, cofnodion y DVLA, y gofrestr etholiadol, Tŷ’r Cwmnïau, y Gofrestrfa Tir a llawer mwy o ffynonellau dibynadwy eraill sydd ar gael i ni pan fyddwn yn cynnal gwaith olrhain.

Mae ein gwasanaeth olrhain yn seiliedig ar waith ymchwil trylwyr. Byddwn yn ymchwilio o bob manylyn ac fe fyddwn yn croesgyfeirio a chysylltu ffynonellau er mwyn sicrhau bod gennym yr wybodaeth ddiweddaraf a mwyaf cywir ynglŷn â’r pwnc.

Adrodd

Fel rhan o’n gwasanaeth cyflym, rydym yn darparu adroddiadau olrhain manwl i gleientiaid, beth bynnag fo’r canlyniad.

GDPR

Rydym yn cymryd ein gwaith o gydymffurfio â’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) o ddifrif ac mae gennym weithdrefnau cadarn ar waith.

Mynd ati i olrhain

Ffoniwch ni ar 0845 370 7775 neu fynd i’n tudalen cysylltu â ni.

Excel Quick Pay – yr ap newydd i ddyledwyr

Gallwch lwytho’r ap i lawr a’i ddefnyddio am ddim. Mae wedi’i ddylunio i roi ffordd gyflym a hawdd i ddyledwyr reoli eu dyledion.

Dysgu mwy a lawrlwytho

Cofrestrwch i gael ein cylchlythyr

Cofrestrwch a byddwn yn anfon ein cylchlythyr misol atoch chi ynghyd â manylion am ein eLyfrau, gweminarau a digwyddiadau.

Tanysgrifio