Gyrfaoedd

Mae Excel Civil Enforcement yn gwmni uchelgeisiol a blaengar ac mae ein pobl yn rhoi mantais gystadleuol fawr i ni. Mae’r gymysgedd o sgiliau, profiad a safbwyntiau sydd ganddynt yn gyrru’r cwmni yn ei flaen.

Mae gennym ddiwylliant sy’n gosod ein pobl wrth galon y cwmni, gan groesawu eu hadborth a gwerthfawrogi eu gwelliant parhaus.

Rydym yn cynnig dyfarniadau cystadleuol ac yn darparu diogelwch, cyfleoedd a hyfforddiant helaeth.

Os hoffech chi ragor o wybodaeth neu os hoffech chi wneud cais, anfonwch lythyr eglurhaol a CV cyfredol at yr Adran Adnoddau Dynol.

Lawrlwythwch ein eLyfr ar fod yn Agored i Niwed

Lawrlwythwch ein eLyfr “Canllaw i iechyd meddwl a phobl agored i niwed mewn arferion gorfodi” am ddim

Lawrlwytho

Download our brochure

Excel Civil Enforcement brochure

Download