Gyrfaoedd

Mae Excel Civil Enforcement yn gwmni uchelgeisiol a blaengar ac mae ein pobl yn rhoi mantais gystadleuol fawr i ni. Mae’r gymysgedd o sgiliau, profiad a safbwyntiau sydd ganddynt yn gyrru’r cwmni yn ei flaen.

Mae gennym ddiwylliant sy’n gosod ein pobl wrth galon y cwmni, gan groesawu eu hadborth a gwerthfawrogi eu gwelliant parhaus.

Rydym yn cynnig dyfarniadau cystadleuol ac yn darparu diogelwch, cyfleoedd a hyfforddiant helaeth.

Os hoffech chi ragor o wybodaeth neu os hoffech chi wneud cais, anfonwch lythyr eglurhaol a CV cyfredol at yr Adran Adnoddau Dynol.

Excel Quick Pay – yr ap newydd i ddyledwyr

Gallwch lwytho’r ap i lawr a’i ddefnyddio am ddim. Mae wedi’i ddylunio i roi ffordd gyflym a hawdd i ddyledwyr reoli eu dyledion.

Dysgu mwy a lawrlwytho

Cofrestrwch i gael ein cylchlythyr

Cofrestrwch a byddwn yn anfon ein cylchlythyr misol atoch chi ynghyd â manylion am ein eLyfrau, gweminarau a digwyddiadau.

Tanysgrifio