Ein pobl

Mae gennym dros 200 o staff parhaol sy’n weithwyr proffesiynol hynod gymwys sydd wedi ennill cymwysterau a hyfforddiant da. Maent yn hanfodol wrth gynnal ein henw da am sicrhau cyfraddau casglu uwch na’r cyfartaledd drwy orfodaeth gyfrifol a chytbwys.

Mae ein swyddogion maes yn swyddogion amlddisgyblaethol sydd wedi’u hyfforddi fel swyddogion gorfodi trwyddedig i orfodi gwarantau rheoli a gwritiau rheoli Uchel Lys, gan weithio o dan awdurdod Swyddog Gorfodi Uchel Lys awdurdodedig.

Mae ein holl swyddogion gorfodi yn weithwyr cyflogedig ac maent wedi’u cael eu fetio, eu hyfforddi a’u trwyddedu’n llawn, yn unol â safonau’r Weinyddiaeth Gyfiawnder.

Mae ein pobl wedi ymrwymo i sicrhau eu bod yn darparu gwasanaeth cyson o’r safonau moesegol a phroffesiynol uchaf un.

Excel Quick Pay – yr ap newydd i ddyledwyr

Gallwch lwytho’r ap i lawr a’i ddefnyddio am ddim. Mae wedi’i ddylunio i roi ffordd gyflym a hawdd i ddyledwyr reoli eu dyledion.

Dysgu mwy a lawrlwytho

Cofrestrwch i gael ein cylchlythyr

Cofrestrwch a byddwn yn anfon ein cylchlythyr misol atoch chi ynghyd â manylion am ein eLyfrau, gweminarau a digwyddiadau.

Tanysgrifio