Ap Excel Quick Pay i ddyledwyr

Gallwch lwytho’r ap i lawr a’i ddefnyddio am ddim. Mae wedi’i ddylunio i roi ffordd gyflym a hawdd i ddyledwyr reoli eu dyledion.

Llwythwch yr ap i lawr

Mae’r ap Excel Quick Pay i ddyledwyr nawr yn fyw ac ar gael o’r siopau canlynol:

Nodweddion yr ap Excel Quick Pay i ddyledwyr

Mae’r ap hwn yn llawn nodweddion ac yn rhoi popeth ar flaenau eich bysedd, gyda:

  • Cysylltiad uniongyrchol i’r porth talu gan ddefnyddio cod cyfeirio unigryw
  • Hysbysiadau i ffôn symudol y dyledwr i’w atgoffa am y taliadau sydd i ddod
  • Yr wybodaeth ddiweddaraf am y cyfanswm sy’n ddyledus, manylion am y trefniant talu a chyfanswm y balans sy’n weddill
  • Defnyddio lliw gwyrdd ar gyfer y cyfrifon sydd wedi gwneud eu taliadau hyd yma a lliw coch ar gyfer y rheini sy’n hwyr yn talu
  • Dolenni i sefydliadau sy’n rhoi cyngor am ddyledion i gael gwybodaeth, cyngor ac arweiniad

Os oes gan y dyledwr fwy nag un achos gyda Swyddog Gorfodi Sifil Excel, gall y dyledwr ychwanegu achosion eraill yn hawdd drwy roi cyfeirnod yr achos. Bydd hyn yn rhoi trosolwg llawn o’u dyledion iddynt mewn un lle.

GDPR a diogelu data

Mae’r ap yn ddiogel – mae’n rhaid i’r dyledwr roi cyfeirnod ei achos er mwyn cofrestru, ac ar ôl cofrestru, mae’n rhaid iddo gadarnhau ei gyfeiriad e-bost i gael mynediad i’r cyfrif.

Mae GDPR a phreifatrwydd wedi’u rhagosod. Mae’r holl ddata yn cael ei gadw’n ddiogel ac nid ydym yn cadw lleoliad y defnyddiwr.

Excel Quick Pay – yr ap newydd i ddyledwyr

Gallwch lwytho’r ap i lawr a’i ddefnyddio am ddim. Mae wedi’i ddylunio i roi ffordd gyflym a hawdd i ddyledwyr reoli eu dyledion.

Dysgu mwy a lawrlwytho

Cofrestrwch i gael ein cylchlythyr

Cofrestrwch a byddwn yn anfon ein cylchlythyr misol atoch chi ynghyd â manylion am ein eLyfrau, gweminarau a digwyddiadau.

Tanysgrifio