Graddfeydd ffioedd gorfodi

Gweler isod raddfeydd y ffioedd sydd wedi'u pennu ar gyfer camau gorfodi sifil wrth adfer dyledion fel treth cyngor, ardrethu annomestig, dirwyon parcio a thraffig, gordaliadau budd-daliadau tai a dirwyon llysoedd ynadon Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM.

Ffioedd adferadwy o dan y Rheoliadau Cymryd Rheolaeth o Nwyddau (ffioedd) 2014

Cam y ffiFfi
Cam cydymffurfio£75.00
Cam gorfodi£235.00 + 7.5% o'r swm sy'n cael ei adfer sydd dros £1,500
Cam cymryd nwyddau£110.00 + 7.5% o'r swm sy'n cael ei adfer sydd dros £1,500
Alldaliadau
Costau storioCostau gwirioneddol
Costau'r saer cloeonCostau gwirioneddol
Ffioedd gwneud cais i'r llysoeddCostau gwirioneddol
Costau'r arwerthwr - arwerthiant a gynhelir ar safle'r arwerthwr
Comisiwn yr arwerthwrDim mwy na 15% o'r swm a sicrhawyd
Treuliau parod yr arwerthwrCostau gwirioneddol
Costau hysbysebu rhesymolCostau gwirioneddol
Costau'r arwerthwr - arwerthiant a gynhelir ar safle arall
Comisiwn yr arwerthwrDim mwy na 7.5% o'r swm a sicrhawyd
Treuliau parod yr arwerthwrCostau gwirioneddol
Costau hysbysebu rhesymolCostau gwirioneddol
Costau arwerthiant ar y rhygrwydCostau gwirioneddol
Bydd costau eithriadol yn berthnasol mewn rhai achosionSwm y cytunwyd arno gan y Llys

Gwybodaeth am y coronafeirws i ddyledwyr

Ewch i’r dudalen hon i gael rhagor o wybodaeth am beth ddylech ei wneud os ydych wedi derbyn hysbysiad gorfodi neu os oes gennych drefniant talu ar hyn o bryd.

Dod o hyd i ragor o wybodaeth

Excel Quick Pay – yr ap newydd i ddyledwyr

Gallwch lwytho’r ap i lawr a’i ddefnyddio am ddim. Mae wedi’i ddylunio i roi ffordd gyflym a hawdd i ddyledwyr reoli eu dyledion.

Dysgu mwy a lawrlwytho