National Eviction Team

Mae National Eviction Team (yr hen UK Evict) yn arbenigwyr ar droi protestwyr, sgwatwyr a theithwyr allan o’u cartrefi. Ffurfiwyd y tîm yn 1995 ac mae’n rhan o Grŵp Gorfodi’r Uchel Lys.

Hanes llwyddiannus

Mae National Eviction Team wedi delio ac yn parhau i ddelio â mwy o achosion o droi tresbaswyr, protestwyr amgylcheddol digroeso a sgwatwyr allan o’u cartrefi nag unrhyw dîm arall yn y wlad. Mae gennym weithlu mawr iawn sy'n ein galluogi ni i reoli'r protestiadau amgylcheddol mwyaf hyd yn oed.

Rydym yn cwrdd â dyddiadau cau ac yn mynd y tu hwnt i hynny'n gyson er mwyn darparu gwasanaeth diogel ac effeithiol i’n cleientiaid wrth droi tresbaswyr a phrotestwyr allan, gan sicrhau bod y safle'n ddiogel wedyn er mwyn atal yr un peth rhag digwydd eto.

Timau arbenigol

Mae ein pobl wedi’u hyfforddi'n llawn ac mae ganddynt offer arbenigol, felly rydym yn mynd i unrhyw sefyllfa i sicrhau bod y gwaith yn cael ei wneud. Mae gennym flynyddoedd o brofiad ac rydym wedi dod ar draws bron iawn pob sefyllfa bosib. Rydym yn hynod fedrus wrth gael gwared â phroblemau.

Rheoli enw da

Rydym yn ochelgar ac yn gweithio i sicrhau ein bod ni’n troi pobl allan gan roi gofal ac ystyriaeth ddyladwy i’r rheini sy'n bresennol ac i reoli eich enw da, gan osgoi gwrthdaro a lleihau tensiynau pan fo hynny'n bosib. Mae gennym gofnod 100% o ddiogelwch.

Rheoli

Mae rheoli yn rhan hanfodol o’r ffordd rydym yn gweithio - ar y safle, gyda dull gweithredu teg, mesuredig a disgybledig, ac yn ein cynlluniau gweithredol a’n paratoadau rheoli risgiau. Ni yw darparwr diffiniol gwasanaethau troi allan, boed fawr neu fach.

Excel Quick Pay – yr ap newydd i ddyledwyr

Gallwch lwytho’r ap i lawr a’i ddefnyddio am ddim. Mae wedi’i ddylunio i roi ffordd gyflym a hawdd i ddyledwyr reoli eu dyledion.

Dysgu mwy a lawrlwytho

Cofrestrwch i gael ein cylchlythyr

Cofrestrwch a byddwn yn anfon ein cylchlythyr misol atoch chi ynghyd â manylion am ein eLyfrau, gweminarau a digwyddiadau.

Tanysgrifio