Canmoliaeth a chwynion

Canmoliaeth

Byddem yn croesawu unrhyw adborth cadarnhaol yr hoffech ei anfon atom.

Defnyddiwch y ffurflen ar ein tudalen cysylltu â ni.

Cwynion

Mae cyfarwyddwyr a staff Excel wedi ymrwymo i ddarparu ein gwasanaethau:

  • I’r safonau proffesiynol a moesegol uchaf
  • Mewn modd agored a thryloyw
  • Mewn modd cymdeithasol gyfrifol
  • Gan fod yn gwbl atebol am ein holl weithredoedd

Os hoffech chi godi unrhyw faterion gyda ni, rhowch wybod i ni er mwyn i ni allu cymryd camau priodol. Defnyddiwch ein tudalen cysylltu â ni.

Gwybodaeth am y coronafeirws i ddyledwyr

Ewch i’r dudalen hon i gael rhagor o wybodaeth am beth ddylech ei wneud os ydych wedi derbyn hysbysiad gorfodi neu os oes gennych drefniant talu ar hyn o bryd.

Dod o hyd i ragor o wybodaeth

Excel Quick Pay – yr ap newydd i ddyledwyr

Gallwch lwytho’r ap i lawr a’i ddefnyddio am ddim. Mae wedi’i ddylunio i roi ffordd gyflym a hawdd i ddyledwyr reoli eu dyledion.

Dysgu mwy a lawrlwytho